Wet flexibel werken: zetje in de rug of dolk in de rug?

Op 14 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wetsvoorstel 32889, beter bekend als ‘Wet flexibel werken.’ De Wet Aanpassing Arbeidsduur wordt hierdoor omgenoemd en aangepast. Naast de bestaande mogelijkheid om aanpassing van arbeidsduur te verzoeken krijgen werknemers nu ook een wettelijk handvat om hun werkgever te vragen op een andere plaats, of op andere tijden te mogen werken. Dat klinkt misschien aardig, maar wie zat hier echt op te wachten? De wet lijkt juridisch van geringe meerwaarde. Aan een ‘cultuuromslag’ richting ‘flexibilisering’ lijken bovendien grote nadelen te kleven.

‘Bijzonder ontslagprocesrecht’: nieuw ontslagrecht wordt niet eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers

Op 20 januari 2015 15.45 uur promoveert Vivian bij de Vaate (VU) op het onderzoek ‘Bijzonder ontslagprocesrecht’  (locatie: Aula Vrije Universiteit). Geïnteresseerden kunnen de promotie bijwonen; aanmelden is niet nodig. Vooruitlopend op de promotieplechtigheid licht zij op 020 AR alvast […]